Activities calendar

01 January 2020

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดวน TSURUMI

TSURUMI เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดวน โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดวน (U, UZ, PMU, PN, PU, TM series) เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีใบพัดเป็นแบบVortex ใบพัดของเครื่องสูบจะทำให้น้ำ ในตัวเรือนเครื่องสูบเกิดน้ำวน และสร้างความดันสูงขึ้นเพื่อให้ส่งน

มอเตอร์ไฟฟ้ากันระเบิด ABB รุ่น Hazardous area

มอเตอร์ไฟฟ้า ABB รุ่น Hazardous area (ABB Low Voltage Motor - Motors and Generators for Hazardous area) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

ABB Low Voltage Motors - Motors and Generators for Hazardous area ABB เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ที่ใช้ในโซนอันตราย (Hazardous Area) ที่ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรอง IECEx