ปั้มน้ำดับเพลิง

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Fire Pump)

เครื่องสุบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC N2 (DIN 24255)

ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ ร้านขายปลีก-ขายส่ง เช็คราคา ขายดี เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC N2 (Centrifugal Pumps DIN 24255 standard)

N2 CENTRIFUGAL PUMP DIN 24255 standard
ใช้กับน้ำสะอาดในภาคอุตสาหกรรม, ระบบส่งน้ำ (Boosting), ระบบปรับอากาศและความร้อน, ระบบชลประทาน, ปั้มน้ำดับเพลิง, ระบบกำจัดน้ำเสีย

Pages