ปั้มน้ำที่พักอาศัย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำสำหรับที่พักอาศัย ปั้มน้ำบ้าน

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดระยะส่งสูง (ใบพัดเดี่ยว) MITSUBISHI ACH-375S

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ขายส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดระยะส่งสูง (ใบพัดเดี่ยว) MITSUBISHI ACH-375S Submersible High Pressure Single-Impeller Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ MITSUBISHI รุ่น ACH-375S นี้เป็น เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดระยะส่งสูง (ใบพัดเดี่ยว) เหมาะนำไปใช้ในการส่งน้ำทั่วไป เหมาะกับใช้ร่วมกับถังแรงดันและสวิทซ์แ

Pages