ปั้มน้ำที่พักอาศัย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำสำหรับที่พักอาศัย ปั้มน้ำบ้าน

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ELECTRA รุ่น 130 Auto

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ELECTRA รุ่น 130 Auto (Single Stage Centyrifugal Pump Model : 130 Auto) โดย MOVE ENGINEERING

ชุดปั๊มน้ำอเนกประสงค์ระบบอัตโนมัติมีถังแรงดัน Diaphragm Tank ขนาดเล็กประกอบเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับใช้เพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในการณีเปิดก๊อกน้ำมากกว่า 1 จุด ในเวลาเดียวกัน ค่าแรงดันยังคงที่ (Consta

Pages