ปั้มน้ำระบบชลประทาน

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบชลประทาน (irrigation)

ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว ELECTRA รุ่น 1.5 SCM 20

ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว ELECTRA รุ่น 1.5 SCM 20 (Electra Single Stage Pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เหมาะสำหรับงานสูบน้ำในบ่อ,งานสวน,งานระบบสปริงเกิล, ระบบปะปาในที่พักอาศัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติ :

Pages