ประเภทและหลักการทำงานของพัดลมและเครื่องเป่าลมเป็นอย่างไร?

ประเภทและหลักการทำงานของพัดลมและเครื่องเป่าลมเป็นอย่างไร? โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

การออกแบบพัดลมและเครื่องเป่าลมเพื่อนำใช้ในงานจะต้องทราบถึงประเภทและคุณลักษณะการทำงานของพัด ลม มีการแบ่งประเภทตามลักษณะการไหลของลมเป็นสองกลุ่มใหญ่ดังนี้

พัดลมแบบหอยโข่งหรือแบบใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal or Radial fan)
ทำงานโดยการดึงอากาศเข้าทางด้านข้างและเหวี่ยงออกในแนวรัศมี ส่งผลให้อากาศมีความเร็วสูงขึ้น แล้วบังคับให้อากาศผ่านหน้าตัดที่ขยายขึ้นในลักษณะก้นหอย มีเสียงค่อนข้างเงียบและมีหลายประเภท ดังนี้

1. พัดลมเชอร์รอคโค (Sirroco fan) หรือพัดลมแบบหลายใบ (Multi-blade fan)เป็นชนิดที่มีใบโค้งไปทางเดียวกับการหมุน(ใบโค้งหน้า)เหมาะสำหรับงานที่มีความเร็วลมต่ำ และอัตราการไหลของลมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับแบบแรงเหวี่ยงชนิดอื่น แต่มีราคาถูก ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง
2. พัดลมภาระจำกัด (Limit-Load fan) เป็นชนิดที่มีใบโค้งไปทางตรงข้ามการหมุน(ใบโค้งหลัง) เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์การปรับอากาศที่ต้องการความดันสถิตย์ต่ำ เมื่อมีการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลต่ำจะให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โดยรวมพัดลมชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเชอร์รอคโค
3. พัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน (Aerofoil fan) เป็นชนิดทีมีใบคล้ายปีกเครื่องบิน และโค้งไปทางตรงข้ามกับการหมุน(ใบโค้งหลัง) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วลมสูง มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลและกำลังค่อนข้างมาก เป็นพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาค่อนข้างแพง
4. พัดลมแบบใบตรง (Radial fan) เป็นชนิดที่มีใบตรงตามแนวรัศมี มีโครงสร้างง่าย แข็งแรง ทนทานต่อทรายหรืออากาศที่มีฝุ่นมาก มีประสิทธิภาพการใช้งานต่ำ

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fan)
ไม่นิยมใช้ในอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ เพราะมีเสียงดังและประสิทธิภาพการใช้งานต่ำ ทำงานโดยการดูดลมเข้าทางด้านหลังใบพัด และส่งลมผ่านใบพัดออกไปตามแนวแกน โดยทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้

1. พัดลมแบบใบพัด (Propeller fan) เป็นชนิดที่ใช้ส่งลมแบบไม่มีท่อลม ความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของลมน้อย นิยมใช้เป็นพัดลมถ่ายเทอากาศ พัดลมระบายแก๊สเสีย พัดลมระบายความร้อน มีเสียงค่อนข้างดัง
2. พัดลมไหลตามแกนแบบมีท่อครอบ (Tube axial fan) เป็นชนิดที่มีการไหลของอากาศตามแนวแกนจากด้านหลังไปด้านหน้า แต่ชุดใบพัดจะอยู่ภายในท่อ พัดลมชนิดนี้จะให้ความดันสถิตย์และอัตราการไหลของลมสูงกว่าแบบใบพัด นิยมใช้เป็นพัดลมส่ง/จ่ายอากาศให้ไหลวนของหอผึ่งเย็น มีเสียงค่อนข้างดัง
3. พัดลมไหลตามแนวแกนแบบมีท่อครอบและมีครีบนำ (Vane axial fan) เป็นชนิดเดียวกับ (Tube axialfan) ต่างกันที่จะมีครีบนำทางเพื่อป้องกันการปั่นป่วนของลมที่จะส่งไปและมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาเลือกพัดลมและเครื่องเป่าลมหลังจากการออกแบบมีดังนี้
1. เสียงที่เกิดจากการใช้งาน
2. ความเร็วในการหมุน
3. คุณลักษณะของกระแสอากาศ
4. ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพของการทำงาน
6. ข้อจำกัดของพื้นที่และการจัดวาง
7. การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน
8. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และการดำเนินการ
9. ใช้จ่ายหลังจากการใช้งาน
10.อายุการใช้งานของอุปกรณ์
11.ลักษณะของงานที่จะนำไปใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775