ไม่มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันบ้าง อาจเกิดจาก

ไม่มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันบ้าง อาจเกิดจาก

- มีกลุ่มฟองอากาศหรือโพรงอากาศค้างในท่อน้ำหรือในตัวปั๊ม ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ได้
- ท่อทางดูดอุดตันทำให้น้ำเข้าท่อดูดไม่สะดวก
- ตะแกรงกรองวาล์วกักน้ำทางดูดตันหรือถูกบัง
- ลิ้นวาล์วกักน้ำทางดูดติดขัด หรือฝืดมากไม่ยอมเปิดให้น้ำเข้า
- แรงดันใช้งานจริงสูงกว่าแรงดันที่ปั๊มทำได้
- ความเร็วรอบของปั๊มต่ำกว่าความเร็วที่ต้องการใช้งาน
- ปั๊มหมุนผิดทิศทาง
- มีอากาศจำนวนมากปนมากับของเหลวที่ดูดเข้าปั๊ม
- มีอากาศซึมหรือถูกดูดเข้าไปในตัวปั๊ม หรือ ไม่ได้ไล่อากาศออกจากตัวปั๊ม
- ใบพัดของปั๊มอาจถูกตัดหรือสึกหรอจนขนาดเล็กเกินไป
- แรงดูดของปั๊มไม่เพียงพอกับความต้องการของระบบ (available NPSH too low)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775