ปั๊มใช้พลังงานมากกว่าปกติ (กินไฟฟ้า, กินน้ำมัน) อาจเกิดจาก

ปั๊มใช้พลังงานมากกว่าปกติ (กินไฟฟ้า, กินน้ำมัน) อาจเกิดจาก

4.1 ความเร็วรอบของปั๊มสูงเกินไป
4.2 ปั๊มหมุนผิดทิศทาง
4.3 ค่าความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ (ของเหลวมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรสูงกว่า
ปกติ) 4.4 ของเหลวที่ดูดมีความหนืดหรือข้นเกินไป
4.5 ใบพัดของปั๊มมีขนาดใหญ่เกินไป
4.6 แรงดันที่ต้องใช้งานสูงหรือต่ำกว่าที่ปั๊มจะทำงานได้
4.7 การติดตั้งปั๊มกับตัวขับไม่ร่วมศูนย์กัน
4.8 ชิ้นส่วนที่หมุนเช่นใบพัดมีการเสียดสี
- ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย
- อัดปะเก็นเชือกไม่ถูกต้อง เอียงหรือแน่นเกินไป
- เลือกปะเก็นเชือกไม่เหมาะสม
- ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนผิดชนิด
- ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนมากเกินไป
- เพลาปั๊มคดงอ
- ชิ้นส่วนภายในปั๊มมีการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
- อุปกรณ์วัดการใช้พลังงานแสดงผลผิดพลาด ชำรุด หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
- ของเหลวที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มีความข้นใสพอเหมาะ อาจจะไม่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้อง
- มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ในเสื้อปั๊มหรือใบพัด
- ผิวของเสื้อปั๊มหรือใบพัดมีความขรุขระมาก (อาจเกิดจากงานหล่อหรือตะกรันจากการใช้งาน)
- เกิดความเสียหายที่ใบพัด
- รูปร่างของใบพัดหรือเสื้อปั๊มหล่อมามาผิดปกติ
- การติดตั้งใบพัดไม่ถูกต้อง
- ใส่ใบพัดผิดทิศทาง (ใส่ใบหมุนซ้ายในปั๊มหมุนขวา)
- การใช้งานปั๊มนอกขอบเขตความสามารถของปั๊ม หรือเลือกปั๊มไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งท่อทางดูดทางส่งไม่ถูกต้อง เช่น บางส่วนของท่อดูดอยู่สูงกว่าปั๊มและระดับน้ำ
- ท่อทางส่งแตกรั่ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775