ปั้มน้ำบาดาล-จุ่ม

ปั้มน้ำบาดาล ปั้มน้ำจุ่ม เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Water Pumps)

TSURUMI เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มอัตโนมัติ

TSURUMI เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มอัตโนมัติ (TSURUMI Submersible Automatic Pump) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำอัตโนมัติ (A, AW, BA, BW, CA, CW, PMUA, UA, UW, PNA, PNW, UZA, UZW, PUA, PUW, SQA, TMA series) เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้ทำงานและหยุดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต

Pages