ปั้มน้ำบาดาล-จุ่ม

ปั้มน้ำบาดาล ปั้มน้ำจุ่ม เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Water Pumps)

เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA J-JA

เครื่องเติมอากาศ SHINMAYWA รุ่น J-JA (Submersible ejector pump) โดย MOVE ENGINEERING

เพื่อเติมฟองน้ำและฟองอากาศบริสุทธิ์ลงในถัง, แท้งค์. อ่างเก็บน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเติมอากาศในอ่างเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ (Submersible ejector pump)

คุณสมบัติ :

Pages