ปั้มน้ำเคมี

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ สำหรับส่ง-จ่ายสารเคมีที่เป็นของเหลวในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตยา

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ STAC EN End Suction​ ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ตัวแทนจำหน้าย ร้านขายปลีกส่ง เสนอราคา STAC ปั้มน้ำหอยโข่ง End Suction รุ่น EN (STAC End Suction Centrifugal Pump) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering) tanyakan

EN END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP
เหมาะกับระบบปรับอากาศ, ระบบระบายความร้อน, ระบบรักษาแรงดันน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การชลประทาน, น้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม, และโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Pages