BEST TANK

ถังแรงดัน best tank BEST TANK จำหน่ายถังแรงดัน, ถังไดอะแฟรม,ถังปรับแรงดันควบคุมแรงดันน้ำ ถังแรงดันชนิดไดอะเเฟรม เหมาะสำหรับใช้ควบคุมแรงดันน้ำ
ถังแรงดัน best tank BEST TANK จำหน่ายถังแรงดัน, ถังไดอะแฟรม,ถังปรับแรงดันควบคุมแรงดันน้ำ ถังแรงดันชนิดไดอะเเฟรม เหมาะสำหรับใช้ควบคุมแรงดันน้ำ

BEST TANK :ถังเพิ่มแรงดัน หรือถังความดันที่มีเมมเบรนหรือไดอะแฟรมสามารถเปลี่ยนได้ ใช้งานสำหรับงานด้านอาหารและน้ำดื่ม ออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการติดตั้งทุกๆที่และสามารถนำไปใช้กับกับปั๊มน้ำทุกชนิด ถังเพิ่มแรงดันหรือแรงดันออกแบบให้ได้ปริมาตรของของเหลวตามความจุของภาชนะมากที่สุด

ถังเพิ่มแรงดันหรือถังแรงดันสามารถจ่ายน้ำแทนปั๊มน้ำในขณะที่ปั๊มน้ำหยุด ทำให้ในระบบมีแรงดันที่สม่ำเสมอ รับแรงความดันสูงสุด 25 บาร์ โดยมีความจุที่มีอยู่ 8-10,000 ลิตร
ได้รับการรับรองโดย CE 97/23,NSF-61,BS-6920, WRAS, D,IN 4807-3 ตามมาตราฐานยุโรป
BHT-8D,BHT-12D,BHT-24D,BHT-50D,BHT-100D,BHT-200D,BHT-300D,BHT-500D,BHT-750D,BHT-1000D,BHT-1500D,BHT-2000D,BHT-3000D,BHT-5000D