VENZ PUMP

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเวนซ์ VENZ Water Pump บริษัทเดียวกับ tnmealwork หรือ tngroup
ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเวนซ์ VENZ Water Pump ในประเทศไทย

จัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ​เวนซ์ VENZ อาทิ​ มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำ​ ปั๊มน้ำ​ พัดลมอุตสาหกรรม

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเวนซ์ VENZ รุ่นที่จัดจำหน่าย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VA ปั๊มน้ำหอย​โข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว VENZ รุ่น VA Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VA เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดดูดลึก พร้อมเจ็ดคู่ (Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) หมาะสำหรับงานดูดน้ำลึก เช่น บ่อบาดาล

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊ม VENZ VJ ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง VENZ รุ่น VJ (VENZ VJ Self - Priming Electric Water Pumps ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VJ เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำได้ด้วยตนเอง

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VS ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง พร้อมเสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว VENZ รุ่น VS (Single-Impeller Centrifugal Electric Water Pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง VENZ รุ่น VS เป็นแบบใบพัดเดี่ยว Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ชนิดน้ำมาก

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VE​ ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง ซ่อมแซม,เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งเวนซ์ VENZ รุ่น VE (VENZ Centrifugal Pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง VENZ รุ่น VE เหมาะใช้กับงานหล่อเย็นเครื่องจักร,หรืองานที่ต้องการแรงส่งสูง

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VC ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวเวนซ์ VENZ รุ่น VC (Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งเวนซ์ VENZ รุ่น VC เป็นปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ชนิดส่งสูง ใบพัดเดี่ยว เหมาะใช้งานร่วมกั

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VM​S ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเวนซ์ VENZ water pump (Stainless Steel Single-impeller Centrifugal Pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเวนซ์ VENZ รุ่น VMS series เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ใบพัดเดี่ยว

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VR ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเปิด

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขาย เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเปิดเวนซ์ VENZ รุ่น VR (ปั้มน้ำแบบใบพัดเปิด Single (Open) Impeller Centrifugal Electric Water Pump ในประเทศไทย tnmetalworks tngroup

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VR เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเปิด Single (Open) Impeller Centrifugal Electric Water Pump ชนิดน้ำปานกลาง เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการปริมาณน้ำ มาก แต่เน้นงา

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VCB ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขาย เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว VENZ รุ่น VCB (VENZ Single Impeller Centrifugal Electric Pumps) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VCB เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดส่งสูง (Single Impeller Centrifugal Electric Pumps) เหมาะกับงานที่ต้องการส่งน้ำได้ไกลพร้อมน้ำมากๆ, เหมาะกับระบบ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VB ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ VENZ รุ่น VB (VENZ VB Twin Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VB เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดคู่ ชนิดส่งสูง น้ำน้อย (Twin Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) เหมาะกับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร, บ้านพักอาศัย, เหมา

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ EP ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวเวนซ์ VENZ รุ่น EP (ปั๊มน้ำแบบใบพัดเดี่ยว Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) ในประเทศไทย tnmetalworks tngroup

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น EP เป็น เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ชนิดน้ำมาก เหมาะสำหรับการใช้งาน ระบบน้ำทางการเกษ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VX ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดีย

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาพร้อมบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวเวนซ์ VENZ รุ่น VX (Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเวนซ์ VENZ รุ่น VX เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดียว Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps ชนิดน้ำมาก ส่งสูงปานกลาง เหมาะสำหรับการใช้งาน

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ VM​ ​ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่ง เสนอราคาเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดส่งสูง VENZ รุ่น VM (VENZ Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ VENZ รุ่น VM เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดส่งสูง (Single Impeller Centrifugal Electric Water Pumps) ชนิดส่งสูง เหมาะนำไปใช้งานร่วมกับงานสปริ