ปั้มน้ำอาคารสูง

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับอาคารสูง จัดจำหน่ายโดย บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - Move Engineering Co., Ltd.

ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว ELECTRA รุ่น sSCM22

ปั้มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว ELECTRA รุ่น sSCM22 (single stage centrifugal water pumps) โดย MOVE ENGINEERING

เครื่องสูบน้ำ ELECTRA รุ่น SCM22 นี้เป็นปั้มน้ำหอยโข่ง ระยะส่ง 20 เมตร เหมาะสำหรับงานสูบน้ำในบ่อ, งานสวน, งานระบบสปริงเกิล, ระบบปะปาในที่พักอาศัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และระบบชลประทานทั่วไป

Pages