ปั้มน้ำบาดาล-จุ่ม

ปั้มน้ำบาดาล ปั้มน้ำจุ่ม เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Water Pumps)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ SHINMAYWA CJ ปั๊มน้ำบาดาล

ปั้มน้ำบาดาล SHINMAYWA รุ่น CJ (Shinmaywa Submersible Water Pumps with Build-in Chopper) โดย MOVE ENGINEERING

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำบาดาล SHINMAYWA รุ่น CJ มาพร้อมกับตัวตัดไฟ (Chopper) เหมาะกับงานระบบบำบัดน้ำเสีย งานสุขาภิบาลชลประทานในอาคารต่างๆ

คุณสมบัติ :

Pages