ปั้มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำคล่ำ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเสีย-น้ำบาดาล TSURUMI C

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ TSURUMI ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั้มแช่ รุ่น C (Sewage and Wastewater Pumps)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเสีย-น้ำบาดาล TSURUMI C ปลายคาร์ไบด์ทังสเตนใบพัดเดียวหรือหลายใบพัดคู่กับโครเมี่ยมสูงดูดปกหยักเพื่อ shredding

Pages