ปั้มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำคล่ำ

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง Self-Priming STAC SELF (ล่อน้ำด้วยตนเอง)

ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ ร้านขายปลีก-ขายส่ง เสนอราคา เช็คราคา ปั๊มน้ำสแต็คปั็ม STAC ปั้มน้ำหอยโข่ง Self-Priming รุ่น SELF (SELF - PRIMING CENTRIFUGAL PUMP) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering) ประเทศไทย

ปั้มน้ำใบพัดเปิด STAC รุ่น SELF ใช้สูบจ่ายน้ำในภาคอุตสาหกรรมที่มีกากใยในขบวนการผลิต, ระบายน้ำท่วมขัง, การระบายน้ำที่มีสารกำจัดศัตรูพืช, น้ำทิ้ง

คุณสมบัติ :

Pages