มอเตอร์ไฟฟ้า ABB

ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า ABB (ABB Electric Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้า ABB Electric Motor รุ่นที่จัดจำหน่าย

มอเตอร์ไฟฟ้ากันระเบิด ABB รุ่น Hazardous area

มอเตอร์ไฟฟ้า ABB รุ่น Hazardous area (ABB Low Voltage Motor - Motors and Generators for Hazardous area) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

ABB Low Voltage Motors - Motors and Generators for Hazardous area ABB เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ที่ใช้ในโซนอันตราย (Hazardous Area) ที่ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรอง IECEx

มอเตอร์ไฟฟ้า ABB รุ่น M3BP

มอเตอร์ไฟฟ้า ABB รุ่น M3BP (ABB Process Performance Motors) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

ABB Low Voltage Motors - Process Performance Motors ถูกออกแบบและผลิตสำหรับงานในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะ อาทิเช่น โรงงาน กระดาษ, ปูนซีเมนต์ และ เหล็ก