มอเตอร์ไฟฟ้า MULLER

ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า MULLER Electric Motor โดย MOVE ENGINEER

มอเตอร์ไฟฟ้า MULLER รุ่นที่จัดจำหน่าย

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส MULLER Electric​ Motors

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส MULLER (MULLER Electric Motor 1 Phase) โดย MOVE ENGINEERING

นำไปใช้ในการขับเคลื่อนชิ้นงานต่าง ๆ ให้เคลื่อนไหว แล้วนำการเคลื่อนไหวนั้นไปใช้งาน เช่น นำไปขับเฟืองเพื่อให้กลิ้งหมุนอุปกรณ์อื่น ๆ